LSTN

ABRODHÔRKA f. [-Ó-; -HÚR-]

1+2 I a Abrodhôrka pole Závod MA
3 Z TN Abrod (< verb. obrodiť "oživiť, obnoviť", obnovená, revitalizovaná chotárna časť; HM, s. 333) + subst. hôrka. Nár. Abródhúrka.
Va