LSTN

AGGTELECKÝ adj.

1+2 Ia Aggtelecká jaskyňa jaskyňa Kečovo RV
3 Z maď. MN Aggtelek (< maď. adj. agg "starý" + maď. subst. telek "obrábaný pozemok"; KL2, s. 29) + -(s)k-ý. Aggtelecká jaskyňa al. Baradla je podzemný krasový systém v severnom Maďarsku a aj na Slovensku pri maď. obci Aggtelek. Časť tohto jaskynného komplexu, kt. sa nachádza na slovenskom území v Slovenskom krase, sa nazýva Domica.
Va