LSTN

ALBERTIANSKY adj.

1+2 I a Albertianske pole Želiezovce LV
3 Z názvu hospodárskeho dvora Albert (< OM Albert) + -ian-sk-y. Pole pravdep. patrilo k hospodárskemu dvoru Albert, kt. mohol byť pomenovaný podľa majiteľa. Starší názov poľa, honu mohol byť Albertské, št. názov je Albertianske.
Va