LSTN

ANNABERG m.

1+2 I a Annaberk les Podolínec SL
3 Z K Anna + nem. subst. Berg "vrch, kopec".
Va