LSTN

ANDELEK2 m. [-OK]

1+2 I a Andelek miesto Šaľa SA b Pri Andelku miesto Tekovská Breznica ZC
3 Zo subst. dem. andelek (< subst. andel + -ek) "anjelik". V Šali SA názov v podobe Andelok, kt. označuje miesto s náleziskom slovanského pohrebiska. V lokalite v Šali SA je nálezisko slovanského pohrebiska. Lokalita v Tekovskej Breznici bola pravdep. pomenovaná podľa polohy vedľa sochy anjela strážcu (rovnaký názov má aj časť obce).
Va