LSTN

ANDRÁŠ14 m. // ANDRAŠ3 m.

1 IIa Andráša briežok III a Andrášová6, Andrášovie, Andrášovo; Horné AndrášovoAndrašov klin, Andrášova dolina, Andrašov grúň/vŕšok, Andrášov vŕšok2, Andrášova škola
2 a miesto3, pole3, les2, vrch2, lúka ♦ a miesto4, dolina, chotár, les, pole, vrch
3 Z OM Andráš, Andraš (dom. podoba K Andrej). V Propoči RS a v Rovnom RS poses. adj. (Andrášó vŕšok), pravdep. ide o jeden objekt, kt. sa nachádza v obidvoch katastrálnych územiach). G sg. (Andrášä briažok) v Sirku RA. Pri niektorých P s krátkou hláskou a môže ísť o úradný zapis al. o vsl. hláskový variant.
Va