LSTN

ANDRÁŠI5 m. // ANDRAŠI2 m.

1 I b Pri Andrášiovi III a Andrášiová, Andrášiové, AndrašiovoAndrášiov kruh, Andrášiov les, Andrašiova hečka
2 a pole2, les, pasienok, vrch b pole ♦ a les, pole, vrch
3 Z OM Andráši, Andrási (< OM Andráš, maď. András z K Andrej al. maď. MN András, resp. S[ent] András obcí Liptovský Ondrej al. Svätý Ondrej nad Hronom, dnes súčasť Brusna BB + -i). Niektoré z objektov v minulosti vlastnil gróf Andráši (v maď. pravopise Andrássy). V Luhyni TV môže ísť o úradný zápis P al. o vsl. hláskový variant s krátkym a.
Va