LSTN

ARI m.

1+2 IIa Ariho jama pole Madunice HC
3 Z OM staviteľa z Piešťan Ary. Jama vznikla pri stavbe železnice v rokoch 1873 – 1876. Št. názov je Ariho jama, starší názov bol pravdep. Aryho jama.
Va