LSTN

AGÁTKA3 f. // AGÁČKA3 f.

1 I a Agátky3; Agáčky b V Agáčkach2
2 a les3, miesto, pole b miesto, pole
3 Zo subst. agát, agáč + -k-a al. ide o N pl. stubst. agátik, agáčik (p. AGÁTIK // AGÁČIK). V lokalitách sa nachádza agátový porast.
Va