LSTN

ANDRÁSKOVSKÝ adj.

1+2 Ia Andráskovský diel pole Šuja ZA
3 Z P Andrásko al. Andrásek (< maď. podoba András K Andrej + -k-o al. -ek) + -ov-sk-ý.
Va