LSTN

ANDRÁŠKOVSKÝ adj.

1+2 Ia Andraškovský diel pole Šuja ZA
3 Z P Andráško al. Andrášek (< dom. podoba András K Andrej + -k-o al. -ek) + -ov-sk-ý.
Va