LSTN

ANDRÁŠEK m. // ANDRAŠEK / ANDRAŠKO2 m.

1+2 I a Andrášek vrch Nitra NR III a Andraškovo les Hnúšťa RS (Likier) ♦ Andraškova dolka les Prakovce GL
3 Z P Andrášek v Nitre NR, Andrašek al. Andraško v Prakovciach GL a Hnúšti RS (< dom. podoba Andráš K Andrej + -ek al. -k-o).
Va