LSTN

AMADIEĽ m. // AMADIEĽOV m. [-DIE-, -DE-]

1+2 I a Amadieľov pole Terany KA; Amadiele pole Terany KA
3 Nejasný pôvod, azda z maď. alma "jablko" + delelő "miesto, na ktoré sa okolo obeda zvykli hnať zvieratá, aby sa tam napili a oddýchli si" (CzF, s. 1199). Koncová maď. hláska ő sa mohla do slovenčiny adaptovať ako ov. TN pravdep. označujú to isté pole. Št. názov poľa je Amadieľov, podoba na Základnej mape ČSSR 1 : 10 000 je Amadelov.
Va