LSTN

ÁRON m. // ARON2 m.

1+2 I b Vyše Árona lúka, pasienok Medzilaborce ML III a Aronovo lúka, pasienok, pole Ďurkov KE ♦ Aronova hora pole Breznica SP
3 Z OM Áron, Aron (< K Áron). V Ďurkove KE a v Breznici SP môže ísť o úradný zápis P al. nevhodne št. vsl. hláskový variant K s krátkou hláskou a.
Va