LSTN

AB / ABA / ABO2 m.

1+2 III a Abov vrch, výš. kóta Hurbanovo KN ♦ Abov vinohrad vrch Martovce KN
3 Z OM Aba, Abo, príp. Ab (STJ1, s. 337, 495; Verbyč, 2021, s. 359 ). TN Abov vinohrad je pravdep. starší al. variantný názov vrchu v Hurbanove KN. Ak sa TN Abov utvoril z podoby OM Aba, podľa Verbyča (2021, s. 359) by mal mať podobu Abin (podľa pravidelného tvorenia posesív z a-kmeňových subst.). Môže však ísť o novší názov, pretože vrch má nadmorskú výšku iba 124 m. a podľa variantného názvu sa na jeho svahu iste pestoval vinič, takže pravdep. skôr vznikol z pôvodného názvu vinice elipsou určovaného člena.
Va