LSTN

ANDRIKOVSKÝ adj. [-ÓCK-]

1+2 Ia Andrikovská zem lúka Honce RV
3 Z OM Andrik (< Andrej) + -ov-sk-ý, nár. Andrikócký s gem. zmenou ov > ó.
Va