LSTN

Objekt: skala

Terénne názvy

  • Abšiná
  • Ku Antonkovi
  • Pri Antonkovi
Podoba: