LSTN

Stupava MA

Terénne názvy

  • Pri Artelskej studni