LSTN

Polichno LC

Terénne názvy

  • Aláčka
  • Aláčovie lúka
  • Na Aláčovie lúku