LSTN

Tvrdošovce NZ

Terénne názvy

  • Akománsky pasienok
  • Akomáň