LSTN

Podolínec SL

Terénne názvy

  • Anna
  • Annaberk
  • Nad Svätou Annou
  • Svätá Anna
  • Vrch Anny