LSTN

Slovinky SN

Terénne názvy

  • Adam-Eva
  • Alžbeta
  • Baňa Alžbeta
  • Od Velbaského bokom Turňami až na Ploštinu
  • Popod skalu až do Suhinca ku poráčskemu chotáru
  • Šachta na Adamove