LSTN

Galovany LM

Terénne názvy

  • Ančikovany
  • Arbetovská
  • U Ančíkov na vrchu