LSTN

Vysoká pri Morave MA

Terénne názvy

  • Achtarín
  • Auder
  • Pred Achtarínom
  • Za Achtarínom
  • Za Axskými vŕškami
  • Za Axím