LSTN

Prievidza PD

Terénne názvy

  • Adamcovo
  • Adamová
  • Autonomičná
  • Pri Svätej Anne
  • Svätá Anna
  • Za Svätou Annou